GARANTİ KOŞULLARIGaranti Koşulları Cihazın; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım ve onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen işçilik ve üretim hatalarına karşı 2(İKİ)YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR. Cihaza yetkili SNC Teknik Servislerinin dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi ve orijinal SNC parçalarının haricindeki parçaların kullanılması durumunda garanti geçersizdir. Belge üzerine tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orijinal seri numarasın kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı taktirde garanti geçersizdir. Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile, değişecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Cihazın garantisi sadece Türkiye sınırları dâhilinde geçerlidir. Garanti Şartları: Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın garanti süresi içersinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Malın; Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla iki yıl içersinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmemesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satılan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tüketici ve rekabetinin korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir. Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve rekabetinin korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Yerinde Servis Koşulları Yerinde Garanti Servis Koşulları: SNC Kişisel bilgisayarlar standart olarak 2 yıl yerinde garanti ile satılmaktadır.Yerinde garanti boyunca mesai saatleri içinde yaptığınız arıza bildiriminden sonra Mesai saatlerin içerisinde 48 saat içerisinde müdahale de(2 mesai iş günü içerisinde müdahale) bulunulmaktadır.Hızlandırılmış Garanti Paketi satın alınmış ise 4 saat içinde müdahaleyi içerir. Hızlandırılmış Garanti Paketi aşağıda bahsi geçen iller için geçerlidir. Arıza giderme hizmeti - İstanbul,- Ankara, - İzmir,- Bursa , - Adana ,- Antalya, Artvin - Gaziantep Şehirleri il sınırları içinde donanım arızalarının parça dahil yerinde servis verilerek arıza giderme hizmetini kapsar. Kullanıcı hatalarından ve işletim sistemi hatalarından kaynaklanan sorunların giderilmesi iş bu bakım kapsamına dahil değildir. - İstanbul,- Ankara, - İzmir,- Bursa , - Adana ,- Antalya , Artvin - Gaziantep Şehirleri dışında arıza giderme hizmeti (ilk arıza bildirimihariç) kilometre hesabına bağlı olarak (km * 0.2 USD) olarak hesaplanır. Arıza bildirimlerini ürün seri no ile 0 212 482 88 33 numaralı servis merke zine telefon ile veya http://www.snc.com.tr internet adresinde bulunan arıza kayıt formunu doldurarak yapabilirsiniz. Servis hizmetinden sonra müşteriye detaylı bir rapor imzalatılarak verilecektir.

Önemli Uyarılar 1. Servis ücreti olarak 100TL/Saat uygulanmaktadır.(Garanti Süresi Dı ında) 2. Kullanıcı hataları garanti kapsamına girmemektedir. Sistemlere orta mının durumuna göre, yılda en az 2 kez koruyucu bakım yaptırınız. 3. Sistemlerde kayıtlı bilgiler ve sistem ayarlarının kaybından dolayı firmamız sorumluluk kabul etmemektedir. Sistemler fabrika ayarları ile teslim edilir. 4. Sistemlerinizin ücretli olarak değitirilen parçaları 6 ay parça gar antisine sahiptir. 5. Kargo ile gönderilen ürünler kontrol edilerek teslim alınmalıdır. Eğer hasar varsa kargo yetkilisinin tutanakla bunu belirtmesi gerekmektedir. Kargo ile gönderi len ürünlerin sevkiyatı sırasında oluabilecek hasarlardan irketimiz ve tutanakla tespit edilmemi has arlı ürünler için kargo firması sorumluluk kabul etmemektedir. 6. Azami tamir süresi 30 i günü olup, 90 gün içinde geri alınmayan ürünlerden f irmamız sorumlu değildir. 7. Servis parça ve içilik bedelleri sistemlerin tesliminden önce nakden ödenmi veya banka hesaplarına yatırılmı olmalıdır.(Son kullanıcılar) 8. Servisten sistem teslimleri, Teknik Servis Formu ile yapılmak tadır. 9. Garanti kapsamındaki hizmetlerin dıında bir hizmet talep edildiğinde dı ser vis hizmetlerimizin Destek biliim tarafından yapıldığını belirtip Destek biliim’e yönlendirme yapabilirsiniz.

Yeni Ürün İade ve Değişim Koşulları Satın aldığınız ürün ya da ürünleriniz teslimat tarihinden itibaren 7 gün iç erisinde firmamıza iade edilebilir. 2 Yetkili servisinden gerekli kontrolleri yapılmı!, deği!im ve iade rapo ru alınmı! ürünler, iade edilebilir. 3 Hatalı sipari! veya yanlı! gönderilmi! ürün veya ürünler Mü!teri temsi lciniz bilgisinde iade edilebilir. 4 Yeni ürün iadesi için mü!teri temsilcinize iade sebepleri elektronik posta il e iletilmelidir. 5 Ürün ile birlikte istenen belgeler mutlaka gönderilmelidir. (Belgeleri eksik olarak gelen Đade ürünler, kabulü yapılmadan tarafınıza geri gönderilecektir.) Đade faturası, SNC Satı! fatura fotokopisi 6 Kargo firmasından kaynaklı hasarlar için ürün teslim alınmadan kontrol edilere k kargo görevlisine tutanak tutturulmalıdır. Hasarlı ürün bedeli kargo firmasından t ahsil edilir. 7 Ürünün orijinal ambalajına zarar vermeyecek ve dı! etkenlerden koruyacak !ekil de gönderilmesi gerekmektedir. Aksesuar, yazılım ve belgeler eksiksiz olmalıdır. 8 Ürünlerin kesin iade kabulleri SNC personelinin kontrol ve onayından sonra gerçekle!ecektir. Đadesi uygun görülmeyen ürünler geri gönderilecektir.